Uudised
Loengud ja sõidutunnid toimuvad, aga Eesti Vabariigi Valitsuse määruse kohaselt tuleb COVID tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta esitada kõigil alates 18. eluaastast. Selle puudumisel koolitustel osaleda ei saa. Kontrollimata avalikes siseruumides peab kandma maske, seega kontorisse tulles peab kandma maski ja maski võib ära võib ära võtta ainult siis kui autokooli esindaja on kontrollinud kõigi loengus viibijate tõendeid.

Kontaktandmed

autokoolide kontor on avatud:


E-N 15:00-18:00
R, L ja P suletud

Vasara 50, Tartu
50113

Vasara Autokool OÜ (10241957)
Ropka Erakool OÜ (11755121)
Ropka Autokool OÜ (11581000)
Tartu Autokool OÜ (11961783)
W-LEX Koolitus OÜ (12004954)
Wärdi LEX OÜ (10241549)

kontakttelefon:
52 73 611 

e-post
autokoolid@gmail.com
vasara.autokool@gmail.com

Koostööpartnerid:
TEOORIA.EE

Ave Autokool

Eesti Autokoolide Liit

BC1- kategooria koolituskursus

BC1-kategooria kursus algab B-kategooria kursustega samadel päevadel ja põhiloengud on samad, mis B-kategoorial. BC1- kategooria mootorsõiduki juhi koolituskursuse algastme auditoorne koolitus koosneb 50 teooriatunnist (teooriatunni pikkus 45 minutit), mis on jagatud 17 loenguks (14 üldteooriat koos B-kategooriaga ja 3 C1-kategooria spetsiifilist loengut), vähemalt 28-st sõidutunnist B-kategooria sõidukiga (sõidutunni pikkus 45 minutit) ja pimeda- ning algastme libedasõidust ning 10 tunnist C1-kategooria sõidukiga.

Koolitust on võimalik läbida ka e-õppe vormis, sellisel juhul omastatakse põhiline osa materjalist interneti kaudu Teooria.ee keskkonnas ja autokoolis loengutes peab käima ainult 4 korda (3 korda B-kategooria loengutes ja 1 kord C1- kategooria loengus).

Lisaks tuleb läbida koolituse jooksul 16 akadeemilise tunni pikkune esmaabi koolitus.

Kursuste nominaalpikkus (st. teooriakursuse pikkus) on 8 nädalat auditoorses õppes ja 6 nädalat e-õppes.

Koolituse lõpuks peab õpilane olema suuteline mõlema kategooria autoga liikluses iseseisvalt osalema, olles seejuures ohutu nii enda kui teiste suhtes. Kursuse lõpuks peab tulevane juht valdama ka esmaabi võtteid, mistõttu ongi kohustuslik läbida ka 16- tunnine esmaabi koolitus. Algastme koolituse lõpuks peaks õpilane sooritama riiklikud teooria- ja sõidueksamid ning selle tulemusel saama esmase juhtimisõiguse.

Kahe aasta jooksul peale esmase juhtimisõiguse saamist jätkub juhi õppimisperiood (Eesti seaduse kohaselt peab selle perioodi jooksul olema algaja autojuhi auto ees ja taga nähtaval kohal algaja juhi tunnusmärk- "vahtraleht") - peamiselt iseseisva juhina liikluses. Selleks, et juht saaks kahe aasta möödudes vahetada esmased juhiload põhilubade vastu, peab ta läbima lõppastme koolituse

Hinnakiri
Kursuste algusajad
Õpetajad
Õppekorraldus
Kuidas registreeruda
Õppe struktuur
BC1- kategooria Õppekava
A2- ja BC1- kategooria kombineeritud õppekava

koolituste alguskuupäevad hinnakiri Koolitus Avalehele