Uudised
Loengud ja sõidutunnid toimuvad, aga Eesti Vabariigi Valitsuse määruse kohaselt tuleb COVID tõendit vaktsineerituse või läbipõdemise kohta esitada kõigil alates 18. eluaastast. Selle puudumisel koolitustel osaleda ei saa. Kontrollimata avalikes siseruumides peab kandma maske, seega kontorisse tulles peab kandma maski ja maski võib ära võtta ainult siis kui autokooli esindaja on kontrollinud kõigi kohal viibijate tõendeid.

Kontaktandmed

autokoolide kontor on avatud:


E-N 15:00-18:00
R, L ja P suletud

Vasara 50, Tartu
50113

Vasara Autokool OÜ (10241957)
Ropka Erakool OÜ (11755121)
Ropka Autokool OÜ (11581000)
Tartu Autokool OÜ (11961783)
W-LEX Koolitus OÜ (12004954)
Wärdi LEX OÜ (10241549)

kontakttelefon:
52 73 611 

e-post
autokoolid@gmail.com
vasara.autokool@gmail.com

Koostööpartnerid:
TEOORIA.EE

Ave Autokool

Eesti Autokoolide Liit

B-kategooria koolituskursus

B- kategooria mootorsõiduki juhi koolituskursuse algastme auditoorne koolitus koosneb 40 teooriatunnist (teooriatunni pikkus 45 minutit), mis on jagatud 14 loenguks, vähemalt 28-st sõidutunnist (sõidutunni pikkus 45 minutit) ja pimeda- ning algastme libedasõidust.

Koolitust on võimalik läbida ka e-õppe vormis, sellisel juhul omastatakse põhiline osa materjalist interneti kaudu Teooria.ee keskkonnas ja autokoolis loengutes peab käima ainult 3 korda.

Lisaks tuleb läbida koolituse jooksul 16 akadeemilise tunni pikkune esmaabi koolitus.

Kursuste nominaalpikkus (st. teooriakursuse pikkus) on 8 nädalat auditoorses õppes ja 6 nädalat e-õppes.

Koolituse lõpuks peab õpilane olema suuteline autoga liikluses iseseisvalt osalema, olles seejuures ohutu nii enda kui teiste suhtes. Kursuse lõpuks peab tulevane juht valdama ka esmaabi võtteid, mistõttu ongi kohustuslik läbida ka 16- tunnine esmaabi koolitus. Algastme koolituse lõpuks peaks õpilane sooritama riiklikud teooria- ja sõidueksamid ning selle tulemusel saama esmase (alates 18. eluaastast) või piiratud (16-17-aastaselt) juhtimisõiguse.

Kahe aasta jooksul peale esmase juhtimisõiguse saamist jätkub juhi õppimisperiood (Eesti seaduse kohaselt peab selle perioodi jooksul olema algaja autojuhi auto ees ja taga nähtaval kohal algaja juhi tunnusmärk- "vahtraleht") - peamiselt iseseisva juhina liikluses. Selleks, et juht saaks kahe aasta möödudes vahetada esmased juhiload põhilubade vastu, peab ta läbima lõppastme koolituse

Selleks, et pakkuda potentsiaalsetele klientidele võimalikult suurt valikut esmaste juhtimisoskuste õppimiseks, pakume erinevate komponentidega koolituspakette. Koolitust saab meil läbidda nii manuaal- kui automaatkäigukastiga autoga

"minimaalne pakett"- See pakett sisaldab 28 sõidutundi ja teooriakursust (sõltuvalt valikust siis kas auditoorset või e-õppes). Selle paketi hinnaks on 660 eurot, milles ei ole ei pimedasõitu, algastme libedasõitu ega ka esmaabikoolitust. Seetõttu ei ole see soovitatav valik, kuna autokooli lõpetamiseks on vaja ka mainitud puuduvad osad läbida ja neid eraldi juurde ostes läheb koolitus kokkuvõttes kallimaks. Lisasõidutund selles paketis on 24 eurot ühe 45-minutilise tunni eest.

"Täispakett"- meie kõige populaarsem pakett. Selle paketi hinda on algusest peale arvestatud sisse kõik, mis on vajalik, et autokool lõpetada- täismahus teooriakursus, 28 tavalist sõidutundi, pimedasõit, algastme libedasõit ja samuti ka esmaabikoolitus, lisaks on siin paketis boonusena ka meeldetuletussõit enne riiklikku sõidueksamit. Paketi hind on 720 eurot. Lisasõidutund maksab selle paketi valinule 24 eurot. 10 lisatundi korraga ostes tuleb tasuda 210 eurot, mis teeb ühe tunni hinnaks 21 eurot

"Lisatundide pakett". Siia on lisatud kohe algusest peale 7 sõidutundi lisaks kohustuslikele (st. 35 sõidutundi ja algastme libedasõit ning pimedasõit, samuti meeldetuletussõit enne riiklikku sõidueksamit) ja samuti ka esmaabikoolitus. Selle paketi hind on 840 eurot. Teooriat saab õppida nagu ikka nii auditoorses kui e-õppe vormis. Selle paketi peaksid valima need, kes pole varem autodega kokku puutunud või lihtsalt arvavad, et nad tahaksid olla sõidueksamiks paremini valmis. Lisaks on selles paketis lisatunni hind odavam kui teistes pakettides- üks 45-minutiline sõit maksab 21 eurot (ka ühe tunni kaupa ostes)


Teooria- ja sõiduõpe on jagatud kolmeks mooduliks, iga mooduli jooksul peab õpetaja hindama õpilase teadmiste (teooriaõppes test) ja oskuste (sõiduõppes sõiduõpetaja teeb märkmeid) taset. Kui moodulis ette nähtud teadmised või oskused pole saavutatud, ei tohi järgmisse moodulisse edasi liikuda.

Õppemahud:

Auditoorses õppes: 40 akadeemilist tundi teooriaõpet (14 loengut), 16 akadeemilist tundi esmaabikoolitust, 28 sõidutundi + pimedasõit + libedasõit, kõik kokku 86 tundi (seda kõige tavalisema ehk "täispaketi puhul"; "lisatundide paketi puhul" + 7 sõidutundi; "minimaalse paketi" puhul ei ole koolituse hulka arvestatud esmaabikoolitust (16 tundi), pimedasõidukoolitust (2 tundi) ja libedasõitu (1 tund))

e-õppes: 6 akadeemilist tundi auditoorseid loenguid (3 loengut) + e-õppe keskkonnas kohustuslik materjal (ekvivalent 26 tunnile), 16 akadeemilist tundi esmaabikoolitust, 28 sõidutundi + pimedasõit + libedasõit, kõik kokku 52 tundi.

Teemad:

Õppe eesmärk on koolituskursuse lõpuks õpilasest kujundada autojuht, kes suudab ohutult, teisi liiklejaid arvestavalt ja keskkonda säästvalt liigelda.

Teooriaõppes käsitletakse liiklusohutust ja -reegleid, käitumist liiklusõnnetuse korral, inimest sõidukijuhina, sõidu planeerimist, ohutusest ja keskkonnasäästlikusest lähtumist otsustuste tegemisel, erinevate olude mõju sõidukijuhile ja füüsikareegleid, mis mõjutavad sõiduki valdamist.

Sõiduõppes harjutatakse sõiduki valdamist madalatel kiirustel manööverdamisel, juhi asendit ja turvavarustuse korrektset kasutamist, sõiduki juhtimist liikluses, möödasõidu korrektset sooritamist ja erinevates oludes juhtimist (eelkõige pimedal ajal ja libedates oludes juhtimist), samuti keskkonnasäästlikku sõidustiili.

Koolituse lõpetamiseks peab õpilane teadma (kontrollitakse teooriaeksamil):

Liiklust ja sellega seotud valdkondi reguleerivate õigusaktide põhilisi reegleid.

Koolituse lõpetamiseks peab õpilane oskama ohtu põhjustamata ning liiklusreegleid rikkumata (hindab sõiduõpetaja jooksvalt igas tunnis):

sõitu alustada ja lõpetada
iseseisvalt liikluses liigelda
valida turvalist sõidustiili vastavalt muutuvatele oludele

Koolitus loetakse edukalt läbituks, kui õpilane sooritab kooli teooriaeksami ja sõiduõpetaja annab positiivse hinnangu kõigile õpingukaardile märgitud kohustuslikele ainetele. Koolituse lõpetamisel väljastab autokool tunnistuse.
Kahe aasta jooksul peale esmase juhtimisõiguse saamist jätkub juhi õppimisperiood (Eesti seaduse kohaselt peab selle perioodi jooksul olema algaja autojuhi auto ees ja taga nähtaval kohal algaja juhi tunnusmärk- "vahtraleht") - peamiselt iseseisva juhina liikluses. Selleks, et juht saaks kahe aasta möödudes vahetada esmased juhiload põhilubade vastu, peab ta läbima lõppastme koolituse

Hinnakiri
Kursuste algusajad
Õpetajad
Õppekorraldus
Kuidas registreeruda
Õppe struktuur
B- kategooria õppekava
A1- või A2- ja B- kategooria kombineeritud õppekava

koolituste alguskuupäevad hinnakiri Koolitus Avalehele