Uudised

Ajateenijatele hüvitatakse juhilubade maksumus: Kaitseressursside amet

Kontaktandmed

autokoolide kontor on avatud:

E - N 15:00 - 18:00
R, L ja P suletud
Vasara 50, Tartu 50113

firmad:

Vasara Autokool OÜ (10241957)
Ropka Erakool OÜ (11755121)
Ropka Autokool OÜ (11581000)
Tartu Autokool OÜ (11961783)
W-LEX Koolitus OÜ (12004954)
Wärdi LEX OÜ (10241549)

kontakttelefon:

52 73 611

e-post:

autokoolid@gmail.com
vasara.autokool@gmail.com

Koostööpartnerid:


Õppemaks ja õppekorraldus

Õpingute alustamiseks peab tasuma vähemalt esmase sissemakse summa (täpsem info hinnakirjas), välja arvatud juhul, kui tasumine toimub juriidilisele isikule esitatud arve alusel- sel juhul makstakse õppemaks vastavalt arve esitamise tingimustele.

Õppemaksu suurust saab vaadata hinnakirjast. Üldiselt proovime hinnakirjas olevad hinnad hoida sellised, et kooli astunud õpilasel ei tekiks ühtegi ootamatut kulutust. Seega on paketihinda alati arvestatud sisse kõik kulutused, mis seoses autokooliga õpilasel normaalsel juhul tekivad. See tähendab, et kui ei ole vaja lisatunde või näiteks ei ole vaja pikendada e-õppe keskkonda, siis koolituse hinnas sisalduvad kohustuslikud teooria- ja sõidutunnid, kohustuslikud lisakoolitused (esmaabikoolitus, pimeda aja koolitus ja algastme libedasõidu koolitus, mis teistes koolides tihti ei ole hinda sisse arvestatud), koolieksamid ja samuti on meie sõiduki kasutamine riiklikul sõidueksamil hinna sisse arvestatud, kui see on vajalik (ja see on vajalik kõigis kategooriates peale B- kategooria).

Soodushind kehtib juhul, kui õpitakse koos enamat kui üht kategooriat (või õpitakse järjest enamat kui üht kategooriat, nagu näiteks C- ja CE- kategooria õppimise puhul).

Õppemaksust vabastatakse õpilane osaliselt juhul, kui enne kooli astumist juba on läbitud mingi koolituse kohustuslik osa (näiteks esmaabikoolituse) ja selle kohta võimalik esitada tõend või tunnistus. Sel juhul arvestatakse lõplikuks koolituse hinnaks selle koolituse hinna võrra väiksem summa (kui esmaabikoolitus on läbitud varem, on õpilasele kogu koolituse hind madalam meie autokooli esmaabikoolituse hinna võrra). Samuti vabastatakse õpilane vastava koolituse osa eest tasumisest, kui koolituskursuse jooksul õpilane kuskil mujal läbib koolituse osa ja esitab selle kohta tõendi.

Õppemaksu võib maksta nii mitmes osas ja nii suurte osamaksetena, nagu õpilasele endale sobib, kuid õpingute alustamiseks on vaja tasuda vähemalt minimaalne esmane sissemakse ja õpingute lõpetamiseks (enne tunnistuse saamist) peab olema tasutud kogu õppemaks, kaasa arvatud võimalike lisatundide maksumus. Õppemaksu tasumist koolituse jooksul jälgib autokool kord kuus ja üldine põhimõte on, et sama suur osas nagu koolituse mahtu on läbitud, peaks ka lõppsummast olema makstud (seega kui on läbitud pool koolituse mahust, peaks olema makstud ka pool kursuse maksumusest). Kui õpilane on koolituse läbimises jõudnud kaugemale kui maksete sooritamises, on autokoolil õigus koolitus peatada, kuni õpilane on piisavas ulatuses koolituse eest tasunud.

Kui koolitus jääb pooleli, saab koolitust jätkata samast kohast, kus koolitus katkes ja selle eest lisatasu autokool ei küsi. Kui õpilane soovib koolituse katkestada, annab autokool õpilasele soovi korral õiendi, kus on kirjas läbitud ja läbimata koolituse osad, mis annab õpilasele võimaluse soovi korral jätkata õpinguid mõnes teises autokoolis. Veel läbimata koolituse õppemaksust õpilane vabastatakse. Õiendi väljastamise eest autokool tasu ei küsi, kuid autokoolil on õigus õiendit mitte väljastada, kui õpilasel on vastava koolituse mahu eest tasumata. Juhul kui koolituse katkestamise hetkel on õpilasel makstud suurem proportsioon koolitusmaksust kui on läbitud koolitust, siis teeb autokool vastavas summas tagasimakse õpilasele kuu jooksul. Läbitud koolituse mahu hulka sellisel juhul arvestatakse ka kokku lepitud (sõidutundide puhul) või loenguplaani põhised (teooriatundide puhul) õpilase poolt puudutud tunnid (seega kui õpilane ei ole käinud kursuse alguses määratud teoorialoengutes kohal, siis teoorialoengute eest raha ei tagastata). Samuti ei kuulu üldiselt tagastamisele esmase sissemakse raha, välja arvatud juhul, kui õpilasest sõltumatutel asjaoludel ei saanud õpilane üldse koolitusel osaleda.

Kui koolituse jooksul muutub autokooli hinnakiri, siis kehtib õpilasele sama hind, mis määrati kooli sisseastumisel, 6 kuu jooksul peale eeldatavat kursuse lõpukuupäeva (algus- ja lõpukuupäevad on kirjas avaldusel). Kui õpilane ei lõpeta autokooli selle aja jooksul, võib autokool küsida õpilaselt uue hinnakirja kohast hinda. Kui koolituse maht muutub koolituse jooksul autokoolist sõltumatutel põhjustel (näiteks riiklike õppekavade muutumise tõttu), võib autokool muuta õpilase jaoks hinda ka lühema aja jooksul kui 6 kuud, aga seda ainult tingimusel, et see on vajalik kehtestatud uutest reeglitest kinni pidamiseks ja õpilasel on õigus koolitus sel juhul katkestada.

Kui õpilane koolituse jooksul käitub teisi õpilasi või õpetajaid häirivalt ja lugupidamatult, ilmub koolitusele ebakaines olekus või ei pea kinni üldiselt aktsepteeritud viisaka käitumise normidest, on õigus autokoolil (õpetaja soovil ja juhatuse liikme nõusolekul) õpilane koolituskursuselt välja arvata. õpilasele väljastatakse sel juhul õiend juba läbitud koolituse kohta ja vajadusel tagastatakse enammakstud raha. Ebaseadusliku käitumise puhul (juhul kui õpilane sõidutundi tuleb ebakaines olekus või kui õpilane näiteks ähvardab kaasõpilasi või töötajaid) kutsub autokooli töötaja politsei ja ka sel juhul on autokoolil õigus õpilase väljaarvamiseks koolituskursuselt.

Koolituse jooksul julgustame õpilasi avaldama aktiivselt arvamust ja andma tagasisidet, et juba käimasoleva koolituskursuse jooksul saaks õpilane meie võimaluste piires sellise koolituse, nagu just temale sobib. Tagasisidet kogub e-õppe õpliaselt meie partner teooria.ee (näha avalikult), samuti palume kooli lõputunnistuse saanud, või koolituse katkestanud õpilastel täita lühikese anonüümse tagasiside blanketi, mille andmed kogume korra kuus kokku ja teeme süsteemse negatiivse tagasiside puhul korrektuure oma õppekorralduses.

koolituste alguskuupäevad hinnakiri Koolitus Avalehele