Uudised

Autokooli kontor on 30. aprillil avatud ainult üheks tunniks (15.00 - 16.00).
1. ja 8. mail on kontor suletud.

Kas teadsid, et koos CE-kategooria juhtimisõigusega kantakse nüüd juhilubadele ka T-kategooria juhtimisõigus?

Kontaktandmed

autokoolide kontor on avatud:

E - N 15:00 - 18:00
R, L ja P suletud
Vasara 50, Tartu 50113

firmad:

Vasara Autokool OÜ (10241957)
Ropka Erakool OÜ (11755121)
Ropka Autokool OÜ (11581000)
Tartu Autokool OÜ (11961783)
W-LEX Koolitus OÜ (12004954)
Wärdi LEX OÜ (10241549)

kontakttelefon:

52 73 611

e-post:

autokoolid@gmail.com
vasara.autokool@gmail.com

Koostööpartnerid:


B-kategooria koolituskursus

B- kategooria mootorsõiduki juhi koolituskursuse algastme auditoorne koolitus koosneb 30 teooriatunnist (teooriatunni pikkus 45 minutit), mis on jagatud 11 loenguks, vähemalt 28-st sõidutunnist (sõidutunni pikkus 45 minutit) ja pimeda- ning algastme libedasõidust.

Koolitust on võimalik läbida ka e-õppe vormis, sellisel juhul omastatakse põhiline osa materjalist interneti kaudu Liikluslab keskkonnas ja autokoolis loengutes peab käima ainult 3 korda.

Lisaks tuleb läbida koolituse jooksul 16 akadeemilise tunni pikkune esmaabi koolitus.

Kursuste nominaalpikkus (st. teooriakursuse pikkus) on 6 nädalat. Kursused tavapäraselt lõpetatakse 17 nädalaga.

Koolituse lõpuks peab õpilane olema suuteline autoga liikluses iseseisvalt osalema, olles seejuures ohutu nii enda kui teiste suhtes. Kursuse lõpuks peab tulevane juht valdama ka esmaabi võtteid, mistõttu ongi kohustuslik läbida ka 16- tunnine esmaabi koolitus. Algastme koolituse lõpuks peaks õpilane sooritama riiklikud teooria- ja sõidueksamid ning selle tulemusel saama esmase (alates 18. eluaastast) või piiratud (16-17-aastaselt) juhtimisõiguse.

Kahe aasta jooksul peale esmase juhtimisõiguse saamist jätkub juhi õppimisperiood (Eesti seaduse kohaselt peab selle perioodi jooksul olema algaja autojuhi auto ees ja taga nähtaval kohal algaja juhi tunnusmärk- "vahtraleht") - peamiselt iseseisva juhina liikluses. Selleks, et juht saaks kahe aasta möödudes vahetada esmased juhiload põhilubade vastu, peab ta läbima lõppastme koolituse

Selleks, et pakkuda potentsiaalsetele klientidele võimalikult suurt valikut esmaste juhtimisoskuste õppimiseks, pakume erinevate komponentidega koolituspakette. Koolitust saab meil läbida nii manuaal- kui automaatkäigukastiga autoga

"Täispakett"- meie kõige populaarsem pakett. Selle paketi hinda on algusest peale arvestatud sisse kõik, mis on vajalik, et autokool lõpetada- täismahus teooriakursus, 28 sõidutundi, lisaks pimedasõit, algastme libedasõit ja samuti ka esmaabikoolitus. Siin paketis on boonusena ka meeldetuletussõit enne riiklikku sõidueksamit.


E- õppes on suurem osa materjali vaja läbida iseseisvalt Liikluslab.ee keskkonnas. Kohal peab käima vähemalt 3 auditoorses loengus. Esimene loeng toimub kursuse alguse kuupäeval, järgnevate loengute jaoks annab autokool graafiku esimeses loengus.

Õppemahud:

Auditoorses õppes: 30 akadeemilist tundi teooriaõpet (11 loengut), 16 akadeemilist tundi esmaabikoolitust, 28 sõidutundi + pimedasõit + libedasõit, kõik kokku 76 tundi (seda kõige tavalisema ehk "täispaketi puhul"; "lisatundide paketi puhul" + 10 sõidutundi;

e-õppes: 6 akadeemilist tundi auditoorseid loenguid (3 loengut) + e-õppe keskkonnas kohustuslik materjal (ekvivalent 24 tunnile), 16 akadeemilist tundi esmaabikoolitust, 28 sõidutundi + pimedasõit + libedasõit, kõik kokku 52 tundi.

Teemad:

Õppe eesmärk on koolituskursuse lõpuks õpilasest kujundada autojuht, kes suudab ohutult, teisi liiklejaid arvestavalt ja keskkonda säästvalt liigelda.

Teooriaõppes käsitletakse liiklusohutust ja -reegleid, käitumist liiklusõnnetuse korral, inimest sõidukijuhina, sõidu planeerimist, ohutusest ja keskkonnasäästlikusest lähtumist otsustuste tegemisel, erinevate olude mõju sõidukijuhile ja füüsikareegleid, mis mõjutavad sõiduki valdamist.

Sõiduõppes harjutatakse sõiduki valdamist madalatel kiirustel manööverdamisel, juhi asendit ja turvavarustuse korrektset kasutamist, sõiduki juhtimist liikluses, möödasõidu korrektset sooritamist ja erinevates oludes juhtimist (eelkõige pimedal ajal ja libedates oludes juhtimist), samuti keskkonnasäästlikku sõidustiili.

Koolituse lõpetamiseks peab õpilane teadma (kontrollitakse teooriaeksamil):

Liiklust ja sellega seotud valdkondi reguleerivate õigusaktide põhilisi reegleid.

Koolituse lõpetamiseks peab õpilane oskama ohtu põhjustamata ning liiklusreegleid rikkumata (hindab sõiduõpetaja jooksvalt igas tunnis):

sõitu alustada ja lõpetada
iseseisvalt liikluses liigelda
valida turvalist sõidustiili vastavalt muutuvatele oludele

Koolitus loetakse edukalt läbituks, kui õpilane sooritab kooli teooriaeksami ja sõiduõpetaja annab positiivse hinnangu kõigile õpingukaardile märgitud kohustuslikele ainetele. Koolituse lõpetamisel väljastab autokool tunnistuse.

Kahe aasta jooksul peale esmase juhtimisõiguse saamist jätkub juhi õppimisperiood (Eesti seaduse kohaselt peab selle perioodi jooksul olema algaja autojuhi auto ees ja taga nähtaval kohal algaja juhi tunnusmärk- "vahtraleht") - peamiselt iseseisva juhina liikluses. Selleks, et juht saaks kahe aasta möödudes vahetada esmased juhiload põhilubade vastu, peab ta läbima lõppastme koolituse

Hinnakiri
Kursuste algusajad
Õpetajad
Õppekorraldus
Kuidas registreeruda
Õppe struktuur
B- kategooria õppekava

koolituste alguskuupäevad hinnakiri Koolitus Avalehele