Uudised

Ajateenijatele hüvitatakse juhilubade maksumus: Kaitseressursside amet

Kontaktandmed

autokoolide kontor on avatud:

E - N 15:00 - 18:00
R, L ja P suletud
Vasara 50, Tartu 50113

firmad:

Vasara Autokool OÜ (10241957)
Ropka Erakool OÜ (11755121)
Ropka Autokool OÜ (11581000)
Tartu Autokool OÜ (11961783)
W-LEX Koolitus OÜ (12004954)
Wärdi LEX OÜ (10241549)

kontakttelefon:

52 73 611

e-post:

autokoolid@gmail.com
vasara.autokool@gmail.com

Koostööpartnerid:


B-kategooria koolituskursus

B- kategooria mootorsõiduki juhi koolituskursuse algastme auditoorne koolitus koosneb 30 teooriatunnist (teooriatunni pikkus 45 minutit), mis on jagatud 12 loenguks, vähemalt 28-st sõidutunnist (sõidutunni pikkus 45 minutit) ja pimeda- ning algastme libedasõidust.

Koolitust on võimalik läbida ka e-õppe vormis, sellisel juhul omastatakse põhiline osa materjalist interneti kaudu Liikluslab keskkonnas ja autokoolis loengutes peab käima ainult 3 korda.

Lisaks tuleb läbida koolituse jooksul 16 akadeemilise tunni pikkune esmaabi koolitus.

Kursuste nominaalpikkus (st. teooriakursuse pikkus) on 6 nädalat.

Koolituse lõpuks peab õpilane olema suuteline autoga liikluses iseseisvalt osalema, olles seejuures ohutu nii enda kui teiste suhtes. Kursuse lõpuks peab tulevane juht valdama ka esmaabi võtteid, mistõttu ongi kohustuslik läbida ka 16- tunnine esmaabi koolitus. Algastme koolituse lõpuks peaks õpilane sooritama riiklikud teooria- ja sõidueksamid ning selle tulemusel saama esmase (alates 18. eluaastast) või piiratud (16-17-aastaselt) juhtimisõiguse.

Kahe aasta jooksul peale esmase juhtimisõiguse saamist jätkub juhi õppimisperiood (Eesti seaduse kohaselt peab selle perioodi jooksul olema algaja autojuhi auto ees ja taga nähtaval kohal algaja juhi tunnusmärk- "vahtraleht") - peamiselt iseseisva juhina liikluses. Selleks, et juht saaks kahe aasta möödudes vahetada esmased juhiload põhilubade vastu, peab ta läbima lõppastme koolituse

Selleks, et pakkuda potentsiaalsetele klientidele võimalikult suurt valikut esmaste juhtimisoskuste õppimiseks, pakume erinevate komponentidega koolituspakette. Koolitust saab meil läbida nii manuaal- kui automaatkäigukastiga autoga

"Täispakett"- meie kõige populaarsem pakett. Selle paketi hinda on algusest peale arvestatud sisse kõik, mis on vajalik, et autokool lõpetada- täismahus teooriakursus, 28 tavalist sõidutundi, pimedasõit, algastme libedasõit ja samuti ka esmaabikoolitus, lisaks on siin paketis boonusena ka meeldetuletussõit enne riiklikku sõidueksamit. Paketi hind on 990 eurot. Lisasõidutund maksab selle paketi valinule 33 eurot. 10 lisatundi korraga ostes tuleb tasuda 300 eurot, mis teeb ühe tunni hinnaks 30 eurot

"Lisatundide pakett". Siia on lisatud kohe algusest peale 10 sõidutundi lisaks kohustuslikele (st. 38 sõidutundi ja algastme libedasõit ning pimedasõit, samuti meeldetuletussõit enne riiklikku sõidueksamit) ja samuti ka esmaabikoolitus. Selle paketi hind on 1200 eurot. Teooriat saab õppida nagu ikka nii auditoorses kui e-õppe vormis. Selle paketi peaksid valima need, kes pole varem autodega kokku puutunud või lihtsalt arvavad, et nad tahaksid olla sõidueksamiks paremini valmis. Lisaks on selles paketis lisatunni hind odavam kui teistes pakettides- äks 45-minutiline sõit maksab 27 eurot (ka ühe tunni kaupa ostes)


E- õppes on teooriaõpe jagatud kolmeks mooduliks, iga mooduli jooksul peab õpilane tegema testi ja osalema aktiivõppe tunnis, alles seejärel lubatakse õpilane järgmisesse moodulisse.

Õppemahud:

Auditoorses õppes: 30 akadeemilist tundi teooriaõpet (12 loengut), 16 akadeemilist tundi esmaabikoolitust, 28 sõidutundi + pimedasõit + libedasõit, kõik kokku 76 tundi (seda kõige tavalisema ehk "täispaketi puhul"; "lisatundide paketi puhul" + 10 sõidutundi;

e-õppes: 6 akadeemilist tundi auditoorseid loenguid (3 loengut) + e-õppe keskkonnas kohustuslik materjal (ekvivalent 26 tunnile), 16 akadeemilist tundi esmaabikoolitust, 28 sõidutundi + pimedasõit + libedasõit, kõik kokku 52 tundi.

Teemad:

Õppe eesmärk on koolituskursuse lõpuks õpilasest kujundada autojuht, kes suudab ohutult, teisi liiklejaid arvestavalt ja keskkonda säästvalt liigelda.

Teooriaõppes käsitletakse liiklusohutust ja -reegleid, käitumist liiklusõnnetuse korral, inimest sõidukijuhina, sõidu planeerimist, ohutusest ja keskkonnasäästlikusest lähtumist otsustuste tegemisel, erinevate olude mõju sõidukijuhile ja füüsikareegleid, mis mõjutavad sõiduki valdamist.

Sõiduõppes harjutatakse sõiduki valdamist madalatel kiirustel manööverdamisel, juhi asendit ja turvavarustuse korrektset kasutamist, sõiduki juhtimist liikluses, möödasõidu korrektset sooritamist ja erinevates oludes juhtimist (eelkõige pimedal ajal ja libedates oludes juhtimist), samuti keskkonnasäästlikku sõidustiili.

Koolituse lõpetamiseks peab õpilane teadma (kontrollitakse teooriaeksamil):

Liiklust ja sellega seotud valdkondi reguleerivate õigusaktide põhilisi reegleid.

Koolituse lõpetamiseks peab õpilane oskama ohtu põhjustamata ning liiklusreegleid rikkumata (hindab sõiduõpetaja jooksvalt igas tunnis):

sõitu alustada ja lõpetada
iseseisvalt liikluses liigelda
valida turvalist sõidustiili vastavalt muutuvatele oludele

Koolitus loetakse edukalt läbituks, kui õpilane sooritab kooli teooriaeksami ja sõiduõpetaja annab positiivse hinnangu kõigile õpingukaardile märgitud kohustuslikele ainetele. Koolituse lõpetamisel väljastab autokool tunnistuse.
Kahe aasta jooksul peale esmase juhtimisõiguse saamist jätkub juhi õppimisperiood (Eesti seaduse kohaselt peab selle perioodi jooksul olema algaja autojuhi auto ees ja taga nähtaval kohal algaja juhi tunnusmärk- "vahtraleht") - peamiselt iseseisva juhina liikluses. Selleks, et juht saaks kahe aasta möödudes vahetada esmased juhiload põhilubade vastu, peab ta läbima lõppastme koolituse

Hinnakiri
Kursuste algusajad
Õpetajad
Õppekorraldus
Kuidas registreeruda
Õppe struktuur
B- kategooria õppekava
A1- või A2- ja B- kategooria kombineeritud õppekava

koolituste alguskuupäevad hinnakiri Koolitus Avalehele